ประโยชน์ของน้ำปัสสาวะ

การบรรยายเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำปัสสาวะ โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน หรือ หมอเขียว  ณ โรงเรียนผู้นำ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๓ กันยายน ปี พ.ศ.๒๕๕๓

ประโยชน์น้ำปัสสาวะ ตอนที่ 1/7 โดย อ.หมอเขียว

ประโยชน์น้ำปัสสาวะ ตอนที่ 2/7 โดย อ.หมอเขียว

ประโยชน์น้ำปัสสาวะ ตอนที่ 3/7 โดย อ.หมอเขียว

ประโยชน์น้ำปัสสาวะ ตอนที่ 4/7 โดย อ.หมอเขียว

ประโยชน์น้ำปัสสาวะ ตอนที่ 5/7 โดย อ.หมอเขียว

ประโยชน์น้ำปัสสาวะ ตอนที่ 6/7 โดย อ.หมอเขียว

ประโยชน์น้ำปัสสาวะ ตอนที่ 7/7 โดย อ.หมอเขียว