ปัสสาวะ เป็นก้าวย่างในการปฏิบัติธรรม : หมอเขียว

ปัสสาวะ เป็นก้าวย่างในการปฏิบัติธรรมล้างความชิงชังรังเกียจในสิ่งต่าง ๆ เป็นด่านที่นักปฏิบัติธรรมต้องฝ่าไปให้ได้

จริงๆแล้วปัสสาวะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้ปฏิบัติธรรมในการล้างความชิงชังรังเกียจ

เราก็จะได้ล้างความชิงชังรังเกียจในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต และได้มีปัญญาเพิ่มว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อชีวิต แต่คนไม่รู้จัก

แต่พระพุทธเจ้ารู้จัก พ่อท่านมีญาณ แพทย์ทางเลือก แพทย์แผนโบราณก็รู้จัก เพราะเป็นสัจจะที่ส่งต่อกันมาเป็นลำดับ ๆ

และพระพุทธเจ้ายืนยันว่าปัสสาวะเป็นสิ่งที่ดีทำให้คนสบายใจเพราะเรามียาอยู่ในชีวิตเราตลอดเวลา

สัจจะของชีวิตถึงที่สุดแล้วไม่ว่าใครๆ ก็ต้องการความพ้นทุกข์ สุดท้ายก็ต้องใช้ปัสสาวะเพื่อล้างความชิงชังรังเกียจ

เพราะถ้าเราไม่ล้างความชิงชังรังเกียจ มันจะมีทุกข์ใจทุกข์กายกับเรื่องร้ายเล่นงานชีวิตอยู่ตลอดเวลา พอมีสิ่งเหล่านี้เล่นงานเราอยู่ตลอด พอเรามีความชิงชังรังเกียจในเรื่องใดๆ อยู่ มันจะยังมีวิบากร้ายอยู่ในชีวิตตลอด

เพราะฉะนั้น ชีวิตที่ฉลาดก็จะล้างความชิงชังรังเกียจแต่ละเรื่อง ๆ ออกไป ไม่ว่าในคนในสัตว์ในสิ่งของ

เรายังมีความชอบชัง สุขทุกข์ อย่างแบบยึดมั่นถือมั่นอยู่ ไม่เข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งอยู่ตราบใด

ชีวิตเราก็ยังต้องวนเวียนอยู่ในทุกข์อยู่ตราบนั้น

ถ้าเราต้องการพ้นทุกข์ เราก็ต้องฝึกล้างความชอบชัง สุขทุกข์ อยากแบบยึดมั่นถือมั่น ไม่เข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งในแต่ละเรื่องๆ ไปเป็นลำดับ แล้วชีวิตเราก็จะพ้นทุกข์

หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของความชิงชังรังเกียจในปัสสาวะ เป็นด่านในผู้ที่ต้องการพ้นทุกข์ต้องฝ่าไปให้ได้

พอฝ่าไปได้แล้ว คือพอล้างความชิงชังรังเกียจในปัสสาวะได้ แล้ว ก็จะดับทุกข์กองใหญ่ออกไป คือ ทุกข์ใจ ทุกข์กาย เรื่องร้ายกองใหญ่จะถูกกำจัดออกไป

มันไม่ใช่แต่เรื่องความเจ็บป่วยในร่างกายเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่จะเห็นทุกข์จากวิบากจากความชิงชังรังเกียจซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องลึกซึ้ง

การล้างความชิงชังรังเกียจในปัสสาวะ เป็นก้าวย่างในการปฏิบัติธรรมที่เราจะล้างความชอบชังในสิ่งต่างๆ ที่ยังเหลือในชีวิตเราให้เบาบางลงเป็นลำดับๆ

วิบากร้ายในชีวิตเราก็จะเบาบางลงเป็นลำดับๆ ไม่เช่นนั้น ชีวิตเราก็จะถูกวิบากร้ายเล่นงานอยู่อย่างนั้น คือสภาพทุกข์กาย ทุกข์ใจ เรื่องร้ายต่างๆ เล่นงานชีวิตเราไม่รู้จบ ไม่รู้สิ้น

หนึ่งในด่านที่นักปฏิบัติธรรมต้องฝ่าเข้าไป ต้องเอาชนะให้ได้ ก็คือ ความชิงชังรังเกียจในปัสสาวะ

ฝ่าได้แล้ว เรายังมีเรื่องอื่นอีกที่ต้องปฏิบัติอีกเยอะไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียว

แต่ด่านนี้ก็เป็นด่านที่สำคัญเราล้างได้ก็จะเบาทุกข์ลงไปได้เยอะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัสสาวะเป็นยาประจำตัวของแต่ละชีวิตทำให้ชีวิตแต่ละชีวิตสบายใจไปอยู่ที่ไหนก็มียาอยู่ในตัว ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้

อาจารย์หมอเขียว
ดร.ใจเพชร กล้าจน
23 กันยายน 2562
Houston USA