ปัสสาวะ เป็นยาที่หาได้ง่าย เป็นทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องซื้อ : หมอเขียว

ปัสสาวะ เป็นยาที่หาได้ง่าย
เป็นทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องซื้อ
มีส่วนอย่างมากในการลดโรคได้ทุกโรค
ลดความทุกข์ทรมานในชีวิตได้เป็นอย่างดี
เวลาชีวิตเจ็บป่วย ก็สามารถพึ่งตนเองได้

อาจารย์หมอเขียว
ดร.ใจเพชร กล้าจน
23 กันยายน 2562
Houston USA