กสิกรรมไร้สารพิษ ใช้น้ำปัสสาวะเป็นยาบำรุงพืชและไล่แมลง

ในช่วงสถานการณ์COVID-19 ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก ยังคงมีจำนวนคนเจ็บป่วยและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน


อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจนได้น้อมนำนโยบายของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวอโศก ที่ให้แนวทางในการอยู่รอดในช่วงสถานการณ์แบบนี้ เราจะรอดได้ด้วยการทำกสิกรรมไร้สารพิษ การปลูกผักในครัวเรือน การพึ่งตนเอง

 

” อาตมาก็ขอเน้น ประเทศไทยก็ตาม ควรจะต้องหันมาส่งเสริมอาชีพ กสิกรรม ให้เป็นโล้เป็นพาย ให้มันยิ่งใหญ่ มันยังไม่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่นะ  งานกสิกรรมของชาวไทย มันจะยิ่งใหญ่กว่านี้ ชาวอโศกก็พยายามจะให้ดีก็นำพามา อย่างน้อยชาวอโศกก็นำพามาเป็นกสิกรรมธรรมชาติ กสิกรรมไร้สารพิษมาได้ขนาดนี้ ได้ผลผลิตต่างๆนานามาจนเป็นที่ยอมรับของสังคมพอสมควร ให้เขาได้ตื่นตัวหันมาสู่อาชีพกสิกรรมส่งเสริมอาชีพกสิกรรม ให้เป็นหลักเลย” พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓

 

“วิกฤติCOVID-19 ทำให้พบว่า บางคนต้องหยุดงาน ไม่สามารถทำได้เมื่อเกิดวิกฤติในโลก เพราะเป็นอาชีพที่เลี้ยงชีพไม่ได้ เป็นอาชีพที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง อาชีพที่เหมาะกับในยุคนี้คือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่มห่ม ยารักษาโรค เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิต เป็นอาชีพไม่สามารถหยุดทำได้ เพราะถ้าหยุดทำ คนจะตายกันหมด อาชีพกสิกรรมไร้สารพิษเป็นอาชีพที่ยิ่งทำ ยิ่งเจริญ เราจึงควรหันมาทำกสิกรรมไร้สารพิษ เพราะเป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง คนอื่นและสัตว์อื่นและเป็นอาชีพที่สร้างปัจจัย4” ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

ประโยชน์ของน้ำปัสสาวะ นอกเหนือจากการใช้รักษาโรค อาจารย์หมอเขียวยังได้แนะนำให้ใช้น้ำปัสสาวะในการทำปุ๋ย ปลูกพืชผักอีกด้วย น้ำปัสสาวะเป็นปุ๋ยชั้นดีสำหรับพืช ช่วยทำให้เจริญเติบโตได้ดี การใช้น้ำปัสสาวะทำปุ๋ย มีวิธีการคือนำปัสสาวะ 1 ส่วนผสมน้ำเปล่า 5-20 ส่วนและแต่ชนิดของพืชอาจจะผสมเศษอาหารสดร่วมด้วยก็ได้ นำไปรดต้นไม้และพืชผัก หรือแม้แต่การนำสมุนไพรที่มีรสขม นำไปแช่กับน้ำปัสสาวะ สามารถไล่แมลงได้

วิธีการก็เช่นเดียวกันคือ นำปัสสาวะแช่รวมกับพืชที่โตเร็วและแมลงไม่กิน นำไปแช่หมักไว้กับน้ำปัสสาวะ จะได้ธาตุที่สามารถไล่แมลงและทำให้พืชโตเร็ว น้ำปัสสาวะถือเป็นปุ๋ยยูเรียชั้นดี มีประโยชน์ในการทำกสิกรรมไร้สารพิษ

จะเห็นได้ว่า น้ำปัสสาวะมีประโยชน์อนันต์ สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ใช้รักษาโรค ทั้งกิน ดื่ม อาบ แช่ พอกและทา รวมทั้งการล้างบาดแผล ทั้งยังใช้ในการรดน้ำได้อีกด้วย