เกี่ยวกับเรา

ภูมิปัญญาปัสสาวะบำบัด คือ เว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำปัสสาวะในการการบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยไม่สบายต่าง ๆ ซึ่งความรู้เกี่ยวกับน้ำปัสสาวะบำบัดนั้น มีที่มาตั้งแต่เมื่อสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับเรื่องน้ำปัสสาวะสามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้ จวบจนกระทั่งปัจจุบัน ความรู้เหล่านี้ยังส่งต่อมา แต่ความรู้เหล่ายังกระจัดกระจาย ไม่เป็นกลุ่ม ดังนั้นเว็บไซต์ภูมิปัญญาน้ำปัสสาวะบำบัด จึงได้พยายามที่เอาเรื่องราวและประสบการณ์ของผู้ที่ได้ทดลองใช้น้ำปัสสาวะรักษาโรคมาเผยแพร่ให้ผู้คนในสังคมได้ศึกษาและพิจารณากันถึงกระบวนการการใช้งานรวมทั้งผลที่ได้รับจากการใช้น้ำปัสสาวะบำบัดนี้

กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาน้ำปัสสาวะบำบัด เป็นหนึ่งในหมวดงานวิชาการของมูลนิธิแพทย์วิถีธรรม ซึ่งได้แยกออกมาสร้างเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และเพื่อให้ง่ายต่อการบันทึก การจัดการ การสืบค้น และการอ้างอิงของงานภายในมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมด้วยเช่นกัน

ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับน้ำปัสสาวะรักษาโรค สามารถศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ในเว็บไซต์แห่งนี้ หรือติดตามทางเฟสบุ๊คได้ที่ facebook ชมรมภูมิปัญญาน้ำปัสสาวะบำบัด ซึ่งจะมีผู้คนมากมายที่เข้ามาแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อเป็นวิทยาทานให้ผู้อื่นได้ศึกษาวิจัยต่อไป

เจริญธรรมสำนึกดี