Author: admin

ปัสสาวะ เป็นยา เป็นองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งที่สำคัญ : หมอเขียว

ปัสสาวะ เป็นยา เป็นองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งที่สำคัญ ผู้มีบุญกุศลจึงจะมีโอกาสได้ใช้สิ่งนี้ คนมีปัญญาจะมีศีล คนมีศีลก็จะมีปัญญา ปฏิบัติศีลมากพอจึงจะมีปัญญาที่จะเข้าถึงได้ แต่ถ้าศีลไม่มากพอก็ไม่มีปัญญาที่จะเข้าถึงสิ่งนี้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิต จึงเป็นเรื่องของบุญกุศลที่ลึกซึ้ง ถ้าใครมีบุญกุศลที่มากพอ ก็จะมีโอกาสรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นยา เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต มีส่วนในการลดโรคทุกโรคและทำให้แข็งแรงอายุยืน อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน 23 กันยายน 2562 Houston

Continue reading

พระพุทธเจ้ายืนยันว่า การใช้ปัสสาวะดูแลสุขภาพนั้นไม่มีโทษ : หมอเขียว

พระพุทธเจ้ายืนยันว่า การใช้ปัสสาวะดูแลสุขภาพนั้นไม่มีโทษ แสดงว่า ปัสสาวะ เป็นของสะอาด และเป็นของดี เป็นยารักษาโรคได้ จึงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ข้อความในพระไตรปิฎก ที่แสดงถึงพระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่ยืนยันว่า การใช้ปัสสาวะดูแลสุขภาพนั้นไม่มีโทษ แสดงว่า เป็นของสะอาด (ของสะอาดคือของที่ไม่มีโทษ ส่วนของสกปรกคือของที่มีโทษ) และเป็นของดี ไม่ใช่ของเสีย เพราะเป็นยารักษาโรคได้ จึงเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ (สิ่งใดรักษาโรคได้หรือเป็นประโยชน์

Continue reading

การใช้น้ำปัสสาวะบำบัด งูสวัด : สุมาลี สุขายะ

กรณีศึกษา งูสวัด (Shingles) ชื่อผู้ป่วย นางสุมาลี สุขายะ ปัจจุบันเสียชีวิตแล้วเนื่องจากโรคชราเมื่ออายุ 91 ปี 6 เดือน ขณะที่เป็นงูสวัดอายุ 87 ปี โรคประจำตัว : อัลไซเมอร์ ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต : ปี

Continue reading

การใช้น้ำปัสสาวะกับแผลติดเชื้อ แผลเป็นหนอง : ประภารัตน์ ตันศิริวัฒนะกุล

กรณีศึกษา แผลติดเชื้อหนอง คุณ ประภารัตน์ ตันศิริวัฒนะกุล ผู้ดำเนินรายการ : ท่านนี้ก็แข็งแรงอีกท่านหนึ่งค่ะ เป็นสิ่งที่พอตอนแรกเรา ผู้ดำเนินรายการเนี่ย ไม่ทราบหรอกว่าแต่ละคนแข็งแรงหรืออะไรยังไง  พอไปสัมภาษณ์เบื้องต้นเนี่ย จริงๆนะ คนแข็งแรงเนี่ย ก็สามารถมีวิบากร้ายแบบอยู่ๆ เกิดขึ้นได้ เหมือนกัน นะคะ ไม่ใช่ว่าเอ่อ ต้องแบบคนนี้อ่อนแออย่างเดียวนะคะ

Continue reading

การใช้น้ำปัสสาวะ รักษาแผลไฟไหม้ : ภัคธร คุ้มกิตติพร

กรณีศึกษา การใช้น้ำปัสสาวะในการดูแลรักษาบาดแผลที่โดนไฟคลอก ของคุณภัคธร คุ้มกิตติพร จากรายการ เสวนาน้ำปัสสาวะ กับการดูแลรักษา แผลไฟใหม้ แผลเบาหวาน แผลเปื่อย แผลอักเสบ แผลติดเชื้อ คุณภัคธร คุ้มกิตติพร (สู่ร่มบุญ) ตอนนั้นที่ผมได้ไปสนามหลวงคือมีวันที่ประเทศไทยต้องสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่คือสูญเสียพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไป

Continue reading

ปัสสาวะเป็นสิ่งที่สะอาดและเป็นยาไม่ใช่ของเสีย : หมอเขียว

ปัสสาวะเป็นสิ่งที่สะอาดและเป็นยาไม่ใช่ของเสีย เป็นของดี เป็นของที่วงการสุขภาพไม่รู้ เป็นของดีที่เขานึกว่าเป็นของเสีย เป็นของสะอาดที่เขานึกว่าสกปรก เป็นยาดีที่เขาคิดว่าไม่เป็นยา แพทย์วิถีธรรม วิจัย เผยแพร่ สืบสาน สัจจะ องค์ความรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าปัสสาวะเป็นประโยชน์ไม่มีโทษสู่มวลมนุษยชาติ เราไม่ได้บังคับใคร ใครจะเข้าใจก็ได้ ไม่เข้าใจก็ได้ จะเอาไปใช้หรือไม่เอาไปใช้ก็ได้ ผู้ใดเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ใช้ ผู้ใดเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องใช้ ให้สังคมพิจารณาใช้หรือไม่ใช้ไปตามสัจจะของชีวิตแต่ละชีวิต อาจารย์หมอเขียว

Continue reading