9 โรค 11 ผ่าตัด หัวใจโต เยื่อบุมดลูกงอกนอกโพรงมดลูก หมอนรองกระดูก – ป้าปาน กาญน์นภรัฐ รุ่งสวัสดิ์

ป้าปาน กาญน์นภรัฐ รุ่งสวัสดิ์

ผู้ที่เคยป่วยด้วย 9 โรคและผ่าตัดมาแล้ว 11 ครั้ง เป็นโรคเยื่อบุมดลูกงอกนอกโพรงมดลูกและโรคอื่นๆที่บั่นทอนสุขภาพ จนกระทั่งได้มารู้จักแพทย์วิถีธรรม ด้วยการเข้าค่ายสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรม ที่สวนป่านาบุญ1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร และใช้หลักการดูแลตนเองด้วยเทคนิคยา 9 เม็ดรวมทั้งการใช้น้ำปัสสาวะรักษาโรคตลอดมา

อดีตป้าปานทำงานองค์การโทรศัพท์ สำนักงานใหญ่ มีอาการเจ็บป่วยและได้รับการผ่าตัดมาแล้ว 11 ครั้ง เรียกได้ว่า เบิกค่ารักษาพยาบาลมากที่สุดคนหนึ่ง แต่การรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน แม้ว่าอาการเจ็บป่วยต่างๆจะดีขึ้น แต่ยังคงมีอาการปวดอยู่ มีอาการหลัง ซึ่งการผ่าตัด ส่งผลต่อสรีระร่างกาย จนไม่สามารถก้มได้ หลังจากออกจากงาน ได้มีโอกาสไปเข้าค่ายด้วยการเข้าค่ายสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรม ที่สวนป่านาบุญ1

เคยมีประสบการณ์ผ่าตัดหู เป็นแก้วหูทะลุ, เคยผ่าตัดมดลูกด้วยโรคที่น้อยคนจะเป็นคือโรคเยื่อบุมดลูกงอกนอกโพรงมดลูก รวมทั้งเป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท ป้าปานได้รับการผ่าตัดอีกครั้ง รวมการผ่าตัดแล้ว 11 ครั้ง

ผลจากการผ่าตัด ส่งผลกระทบต่อสรีระร่างกาย หลังจากผ่าตัด คุณหมอได้ให้ยาแผนปัจจุบันมาซึ่งป้าปานปฎิเสธการกินยาเหล่านั้นและหันมาใช้น้ำปัสสาวะแทน การใช้น้ำปัสสาวะในการปรับสมดุลของป้าปาน ทำให้ป้าปานมีอาการดีขึ้น

จนกระทั้งปัจจุบัน ป้าปานเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ได้บำเพ็ญประโยชน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้การดูแลสุขภาพด้วยยา 9 เม็ดและการใช้น้ำปัสสาวะให้กับคนอื่นๆประจำอยู่ที่โรงพยาบาลเพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ป้าปานใช้น้ำปัสสาวะแทนยาที่เคยทานอยู่ ปัจจุบันใช้ดื่มตอนเช้า,ใช้ดีท็อกซ์, สระผม, อาบน้ำ ปัจจุบันป้าปานเป็นจิตอาสาสังกัดสวนป่านาบุญ1 และได้ไปบำเพ็ญประจำที่โรงพยาบาลเพ็ญ จ.อุดรธานี เพื่อบำเพ็ญเผยแพร่ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ป่วย

https://www.facebook.com/morkeawfansclub/

http://www.urinetherapywisdom.org/