Category: งานสัมมนา,เสวนา

เสวนาน้ำปัสสาวะ กับการดูแลรักษา แผลไฟใหม้ แผลเบาหวาน แผลเปื่อย แผลอักเสบ แผลติดเชื้อ

งานเสวนาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำปัสสาวะบำบัดรักษาโรค หรือที่รู้กันโดยทั่วไปคือ “กินฉี่รักษาโรค” โดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่คร่ำหวอดในวงการความป่วยและความทุกข์มากันคนละไม่มากก็น้อย ในปัจจุบันพวกเขาสามารถหายจากโรคเหล่านั้นด้วยหลักการยา 9 เม็ดของแพทย์วิถีธรรม และที่สำคัญคือมีการใช้ น้ำปัสสาวะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการรักษา ไม่ว่าจะดื่มน้ำปัสสาวะ ทาน้ำปัสสาวะ แช่น้ำปัสสาวะ สวนล้างลำไส้ด้วยน้ำปัสสาวะ ฯลฯ อีกมากมายที่จะนำมาแบ่งปันกัน ติดตามชมในคลิปวีดีโอได้เลย

Continue reading

มะเร็งหายด้วยน้ำปัสสาวะ กับแพทย์วิถีธรรม

รายงานกรณีศึกษา โรคมะเร็ง กับการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์วิถีธรรม 1. เรือนแก้ว สว่างวงษ์ จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา อายุ 53 ปี อาชีพ เคยเป็นเจ้าที่บริหารสถาบันการเงิน โรคที่เป็น มะเร็งรังไข่ ระยะ 3 ดูแลแพทย์แผนปัจจุบัน 16

Continue reading

591024 เสวนา มหัศจรรย์ น้ำปัสสาวะ

น้ำปัสสาวะ ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก แต่ในหมู่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (หมอเขียว) ได้ใช้น้ำปัสสาวะเป็นประจำ ในค่ายสุขภาพและพระไตรปิฎกฯ รวมทั้งค่ายแฟนพันธ์ุแท้ฯ ในครั้งนี้ ผู้ร่วมสัมมนา มาจากหลากหลายอาชีพ ใช้น้ำปัสสาวะในการรักษาและแก้ไขปัญหาสุขภาพในหลายๆรูปแบบ เสวนา มหัศจรรย์ น้ำปัสสาวะ โดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม นางวลัยพรรณ พลอยแสงสาย เป็นมะเร็งปากมดลูกลามไปรังไข่ แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวที่ใช้น้ำปัสสาวะแล้วเกิดความมหัศจรรย์ในการรักษาอาการฉุกเฉิน แผลแตกบริเวณหน้าท้องซึ่งตื้นขึ้นอย่างมหัศจรรย์ นางสาวศิริกานต์

Continue reading