Category: งานสัมมนา,เสวนา

มะเร็งหายด้วยน้ำปัสสาวะ กับแพทย์วิถีธรรม

รายงานกรณีศึกษา โรคมะเร็ง กับการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์วิถีธรรม 1. เรือนแก้ว สว่างวงษ์ จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา อายุ 53 ปี อาชีพ เคยเป็นเจ้าที่บริหารสถาบันการเงิน โรคที่เป็น มะเร็งรังไข่ ระยะ 3 ดูแลแพทย์แผนปัจจุบัน 16

Continue reading

กินปัสสาวะรักษาโรคได้หรือเพิ่มโรค? รายการเจาะประเด็น

LIVE!! รายการ เจาะประเด็น ตอน กินปัสสาวะรักษาโรคได้หรือเพิ่มโรค? วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.35 น. อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ได้เดินไปทางไปให้ความรู้ ในรายการออกอากาศสดทางช่อง 8 ในรายการ

Continue reading

591024 เสวนา มหัศจรรย์ น้ำปัสสาวะ

น้ำปัสสาวะ ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก แต่ในหมู่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (หมอเขียว) ได้ใช้น้ำปัสสาวะเป็นประจำ ในค่ายสุขภาพและพระไตรปิฎกฯ รวมทั้งค่ายแฟนพันธ์ุแท้ฯ ในครั้งนี้ ผู้ร่วมสัมมนา มาจากหลากหลายอาชีพ ใช้น้ำปัสสาวะในการรักษาและแก้ไขปัญหาสุขภาพในหลายๆรูปแบบ เสวนา มหัศจรรย์ น้ำปัสสาวะ โดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม นางวลัยพรรณ พลอยแสงสาย เป็นมะเร็งปากมดลูกลามไปรังไข่ แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวที่ใช้น้ำปัสสาวะแล้วเกิดความมหัศจรรย์ในการรักษาอาการฉุกเฉิน แผลแตกบริเวณหน้าท้องซึ่งตื้นขึ้นอย่างมหัศจรรย์ นางสาวศิริกานต์

Continue reading