Category: ความคิดเห็น

ตัวอย่างจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ใช้น้ำปัสสาวะกลั่น

ตัวอย่างจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่ใช้น้ำปัสสาวะกลั่นในชีวิตประจำวัน ทั้งหมอเขียวและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ได้ทดลองใช้น้ำปัสสาวะทั้งการกิน ทั้งทา หยอดหู หยอดตา โดยน้ำปัสสาวะนั้นจะมีธาตุต่างๆที่เรากินเข้าไป แล้วเมื่อทำการกลั่น มันจะย่อยและเร็ว มีตัวอย่างประสบการณ์การใช้น้ำปัสสาวะกลั่นของจิตอาสาจากหลายๆ ที่ซึ่งเคยใช้น้ำปัสสาวะสดเป็นประจำอยู่แล้ว ได้ทดลองใช้น้ำปัสสาวะกลั่น เราลองมาฟังประสบการณ์จริงจากทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม พี่ปุ๊ พริ้วลมบุญ เป็นคนแรกที่กลั่นน้ำปัสสาวะของอาจารย์หมอเขียว เพื่อให้ท่านได้ทดลองใช้ โดยเริ่มจากน้ำปัสสาวะเพียวๆ และพัฒนาเป็นการกลั่นน้ำปัสสาวะร่วมกับสมุนไพรตัวอื่น ไม่ว่าจะเป็น

Continue reading

เหตุที่น้ำปัสสาวะเป็นยา

เหตุที่น้ำปัสสาวะเป็นยา แท้จริงแล้วเขาเป็นยาอยู่สองอัน เหตที่เขาเป็นยา มีสองอัน หนึ่ง…. ตัวเขาเองมีสารและตัวพลังงานที่เป็นยา นี่คือข้อที่หนึ่งนะ ข้อที่สอง… คนที่กล้ากินกล้าใช้น้ำปัสสาวะนั้น คือคนที่กล้าทำลายความรังเกียจในน้ำปัสสาวะ ความรังเกียจเขาเรียกว่า”อัตตา” ความไม่ชอบความผลักเขา เรียกว่า”อัตตา” ปกติตัวรังเกียจในน้ำปัสสาวะ มันเป็นกิเลส มันเป็นมาร มันจะดูดพลังเราไป ไปเยี่ยว (ปัสสาวะ) ทุกวัน

Continue reading