Category: การนำเสนอ การบรรยาย

ปัสสาวะกลั่น พุทธะโอสถ ฤทธิ์แรงและเร็ว

ในช่วงตอบคำถาม ค่ายสุขภาพและพระไตรปิฎก ระหว่างวันที่ 17-25 มีนาคม 2562 ณ สวนป่านาบุญ1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร มีผู้เข้าค่ายถามเกี่ยวกับแผลปะทุ ที่เกิดจากมะเร็งเต้านมซึ่งผู้ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่ 3 ซึ่งหมอเขียวแนะนำให้ทำใจให้ถูกต้อง ทำใจไร้กังวล ปฏิบัติอริยศีลให้ถูกตรง โดยนำบททบทวนธรรมไปฟังร่วมกับการกินอาหารและกินสมุนไพรที่สมดุลถูกกัน และการระบายพิษด้วยยา9เม็ด และให้ทดลองดูว่าเราถูกกับอะไร ไม่ว่าจะเป็นน้ำปัสสาวะ

Continue reading

มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ

มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ ยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ การใช้ผงถ่าน และยาฝาดบำบัดโรค สูตรยาเด็ด หมอเขียวโฮมีโอปาธี (น้ำปัสสาวะ) บรรยายไว้ในกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม 12-18 พฤษจิกายน 2554   ที่มา DVD หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน) ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ

Continue reading

ประโยชน์ของน้ำปัสสาวะ

การบรรยายเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำปัสสาวะ โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน หรือ หมอเขียว  ณ โรงเรียนผู้นำ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๓ กันยายน ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ประโยชน์น้ำปัสสาวะ ตอนที่ 1/7 โดย อ.หมอเขียว ประโยชน์น้ำปัสสาวะ

Continue reading