เว็บไซต์เครือข่าย

เว็บไซต์เครือข่ายหลัก

  • ชมรมภูมิปัญญาปัสสาวะบำบัด (facebook)
  • หมอเขียวดอทเน็ต (morkeaw.net) : เว็บไซต์หลักของเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหมอเขียว แพทย์วิถีธรรม ยา ๙ เม็ด ฯลฯ
  • หมอเขียว แพทย์วิถีธรรม (youtube) : ช่องสื่อวีดีโองานบรรยายและกิจกรรมต่าง ๆ ของหมอเขียว และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
  • หมอเขียวแฟนคลับ (facebook) : เพจหลักของแพทย์วิถีธรรม ผู้มีบัญชีเฟสบุคสามารถเข้าไปเพื่อรับชมข่าวสารและกดติดตามได้

เว็บไซต์เครือข่ายย่อยอื่น ๆ