เว็บไซต์เครือข่าย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  • หมอเขียวดอทเน็ต (morkeaw.net) : เว็บไซต์หลักของเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหมอเขียว แพทย์วิถีธรรม ยา ๙ เม็ด ฯลฯ
  • หมอเขียว แพทย์วิถีธรรม (youtube) : ช่องสื่อวีดีโองานบรรยายและกิจกรรมต่าง ๆ ของหมอเขียว และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
  • หมอเขียวแฟนคลับ (facebook) : เพจหลักของแพทย์วิถีธรรม ผู้มีบัญชีเฟสบุคสามารถเข้าไปเพื่อรับชมข่าวสารและกดติดตามได้
  • สถาบันวิชชาราม (vijjaram.ac.th) : สถานศึกษาเพื่อความผาสุกทั้งด้านสุขภาพและจิตใจ โดยมูลนิธิแพทย์วิถีธรรม

เว็บไซต์เครือข่ายย่อยอื่น ๆ