Tag: การบรรยาย

ประโยชน์ของน้ำปัสสาวะ

การบรรยายเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำปัสสาวะ โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน หรือ หมอเขียว  ณ โรงเรียนผู้นำ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๓ กันยายน ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ประโยชน์น้ำปัสสาวะ ตอนที่ 1/7 โดย อ.หมอเขียว ประโยชน์น้ำปัสสาวะ

Continue reading