Tag: กินฉี่

มะเร็งหายด้วยน้ำปัสสาวะ กับแพทย์วิถีธรรม

รายงานกรณีศึกษา โรคมะเร็ง กับการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์วิถีธรรม 1. เรือนแก้ว สว่างวงษ์ จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา อายุ 53 ปี อาชีพ เคยเป็นเจ้าที่บริหารสถาบันการเงิน โรคที่เป็น มะเร็งรังไข่ ระยะ 3 ดูแลแพทย์แผนปัจจุบัน 16

Continue reading

หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน เจ้าตำรับกินฉี่รักษาโรคร้าย

“หมอเขียว” ใจเพชร กล้าจน เจ้าตำรับกินฉี่รักษาโรคร้าย “หมอเขียว” ใจเพชร กล้าจน เจ้าตำรับกินปัสสาวะรักษาโรคร้าย ผสมผสานการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีพุทธ หวังควบคุมป้องกัน-บำบัด-บรรเทาโรค และฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง หมอเขียว กล่าวว่า “ผมใช้วิธีการรักษาด้วยวิธีนี้มานานกว่า 10 ปี และแนะนำผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ซึ่งผลที่ได้รับ

Continue reading

น้ำปัสสาวะล้างจมูก รักษาโรคภูมิแพ้-ภัคธร คุ้มกิตติพร

คุณภัคธร คุ้มกิตติพร จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ภาคกลาง อดีตมีอาการหลอดเลือดหัวใจตีบ 7 เส้น เป็นโรคภูมิแพ้ตั้งแต่เด็ก ได้มีโอกาสมาเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ได้เจอพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ที่ได้เริ่มแนะนำการใช้น้ำปัสสาวะ จึงตัดสินใจใช้ในวันที่ 3ของค่าย โดยทดลองสูดน้ำปัสสาวะเข้าทางจมูกแบบดมยานัตถ์ุ หลังจากวันนั้น ก็ไม่ต้องทานยาแก้โรคภูมิแพ้อีกเลย จนกระทั่งปัจจุบัน ก็ยังคงใช้น้ำปัสสาวะล้างจมูกแทบจะทุกวัน เพราะมีความมั่นใจในน้ำปัสสาวะ และได้เรียนรู้จากพี่น้องจิตอาสาหลายท่านว่า

Continue reading

ใช้น้ำปัสสาวะในชีวิตประจำวัน หมักผม ทาหน้า – ณฐมน ปันฮิ

ณฐมน ปันฮิ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือ ในอดีตกินอาหารแบบไม่สมดุล ไม่รู้ว่าสมุนไพรอันไหนมีฤทธิ์ร้อน ฤทธิ์เย็น กินไปเรื่อยป่วยจนกระทั่งเจ็บป่วย มีอาการเจ็บป่วยทุกเดือนโดยไม่รู้สาเหตุ พอไปหาหมอ หมอก็จะให้ยามากิน ปี 2553 มีเพื่อนแนะนำให้ใช้น้ำปัสสาวะในการเช็ดผิว เช็ดหน้า ตอนนั้นก็ไม่เชื่อ ในใจไม่กล้าจะใช้ จนกระทั้ง ได้มาเข้าค่ายหมอเขียว เคยป่วยด้วยโรคกรดไหลย้อน เป็นมากจนกระทั่งกรดกัดกล่องเสียงทำให้เสียงแหบ

Continue reading