Tag: งานวิจัยน้ำปัสสาวะ

ความรู้เรื่องน้ำปัสสาวะและส่วนประกอบของน้ำปัสสาวะ: นิตยาภรณ์ สุระสาย

ในค่ายสุขภาพและพระไตรปิฎก ณ สวนป่านาบุญ9 ต.สระกระโจม อ. ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 มีการบรรยายเรื่องน้ำปัสสาวะบำบัด โดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม คุณนิตยาภรณ์ สุระสาย มีการใช้น้ำปัสสาวะกันทั่วโลกทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน มีการเผยแพร่เรื่องน้ำปัสสาวะบำบัดกันมานานแล้ว ในพระไตรปิฎกมีการกล่าวถึงการใช้น้ำปัสสาวะในพระวินัย พระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ให้แช่น้ำมูตรกับผลลูกสมอเพื่อแก้โรคต่างๆ

Continue reading

การใช้น้ำปัสสาวะรักษาโรค ใครเสียประโยชน์ ใครได้ประโยชน์

การใช้ปัสสาวะรักษาโรค​ ใครเสียประโยชน์​ ใครได้ประโยชน์ ดร.ใจเพชร​ กล้าจน(หมอเขียว)​ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์​วิถีธรรม/นักวิชาการอิสระ 1.มีงานวิจัยรองรับว่า อาหารหวานมันเค็ม มีผลเสียต่อสุขภาพ (ข้อนี้เชื่อถือได้)​ 2.ยังไม่มีงานวิจัยใดรองรับว่า ปัสสาวะเป็นภัยต่อสุขภาพ มีเพียงการแสดงความคิดเห็น ของบางท่าน​ บางหน่วยงาน​เท่านั้น ที่เห็นว่า​ น้ำปัสสาวะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ข้อนี้ยังเชื่อถือไม่ได้เพราะอาจจริงหรือไม่จริงก็ได้​ เนื่องจากยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์​จริง)​ 3.แต่มีงานวิจัยภาคสนามภาคปฏิบัติรองรับว่าปัสสาวะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

Continue reading

งานวิจัยน้ำปัสสาวะ โดยแพทย์วิถีธรรม

งานวิจัย น้ำปัสสาวะ ( กดลิงก์เพื่อเข้าชมข้อมูลฉบับเต็ม ) สำหรับคนไทยหรือผู้ที่สนใจศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำปัสสาวะบำบัดอาการเจ็บป่วยหรือไม่สบายต่าง ๆ ในตอนนี้ สถาบันวิชชาราม ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยการใช้น้ำปัสสาวะ สามารถกดตามเข้าไปตามอ่านรายละเอียดฉบับเต็มกันได้เลยครับ งานวิจัยน้ำปัสสาวะ

Continue reading