Tag: ฉี่ลดไข้

การรักษาไข้ในเด็กด้วยน้ำสมุนไพรผสมน้ำปัสสาวะ : ขวัญชวนไพร

เด็กมีอาการอาเจียน ไข้ขึ้นสูง น้ำปัสสาวะมีสีเหลืองเข้ม คุณแม่ผสมน้ำสกัดหญ้าคา, ผงถ่านผสมกับน้ำปัสสาวะโดยไม่ต้องไปหาโรงพยาบาล วันที่20 ตุลาคม 2562 น้องบุญมีอาการอาเจียน ไข้สูง ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม น้องมีร้อนใน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบร่างกาย ปกป้อง ไม่รับอะไรเลย คุณแม่ขวัญจึงไม่ให้น้องกินอะไรที่เป็นอาหาร แต่ให้ดื่มน้ำปัสสาวะของคุณแม่แทน โดยผสมผงถ่านและน้ำสกัดหญ้าคาหรือเรียกว่า4คูณ100 ซึ่งปกติขวัญก็ดื่มน้ำปัสสาวะน้องบ่อยๆ ดังนั้นในร่างกายของขวัญ

Continue reading