Tag: ฉี่หยอดตา

กรณีศึกษา น้ำปัสสาวะหยอดตา น้ำปัสสาวะรักษาโรค ดังไปทั่วไทย

เป็นเรื่องที่เป็นกระแสต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ คือการใช้น้ำปัสสาวะบำบัดรักษาโรคและอาการเจ็บป่วย บาดแผลต่าง ๆ ซึ่งก็มีผู้ที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เหตุต้นเรื่องของคราวนี้คือก๋วยเตี๋ยวที่ใส่น้ำปัสสาวะแล้วคนกินหายปวดเมื่อย กระแสยังดำเนินต่อมาจนถึงกรณีศึกษาของคุณใจถึงพุทธ เสียงแจ่ม ที่เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม และได้ทดลองใช้น้ำปัสสาวะ หรือฉี่ในการรักษาอาการไม่สบายของดวงตา เนื้อหาเดิมที่คุณใจถึงพุทธเล่าเอาไว้ จะมีดังนี้ สวัสดีครับผมใจถึงพุทธ เสียงแจ่ม เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม อยู่ที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เป็นคนชอบปฏิบัติธรรม การนั่งสมาธิ

Continue reading