Tag: น้ำปัสสาวะลดไข้

การรักษาไข้ในเด็กด้วยน้ำสมุนไพรผสมน้ำปัสสาวะ : ขวัญชวนไพร

เด็กมีอาการอาเจียน ไข้ขึ้นสูง น้ำปัสสาวะมีสีเหลืองเข้ม คุณแม่ผสมน้ำสกัดหญ้าคา, ผงถ่านผสมกับน้ำปัสสาวะโดยไม่ต้องไปหาโรงพยาบาล วันที่20 ตุลาคม 2562 น้องบุญมีอาการอาเจียน ไข้สูง ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม น้องมีร้อนใน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบร่างกาย ปกป้อง ไม่รับอะไรเลย คุณแม่ขวัญจึงไม่ให้น้องกินอะไรที่เป็นอาหาร แต่ให้ดื่มน้ำปัสสาวะของคุณแม่แทน โดยผสมผงถ่านและน้ำสกัดหญ้าคาหรือเรียกว่า4คูณ100 ซึ่งปกติขวัญก็ดื่มน้ำปัสสาวะน้องบ่อยๆ ดังนั้นในร่างกายของขวัญ

Continue reading

น้ำปัสสาวะล้างจมูก รักษาโรคภูมิแพ้-ภัคธร คุ้มกิตติพร

คุณภัคธร คุ้มกิตติพร จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ภาคกลาง อดีตมีอาการหลอดเลือดหัวใจตีบ 7 เส้น เป็นโรคภูมิแพ้ตั้งแต่เด็ก ได้มีโอกาสมาเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ได้เจอพี่น้องจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ที่ได้เริ่มแนะนำการใช้น้ำปัสสาวะ จึงตัดสินใจใช้ในวันที่ 3ของค่าย โดยทดลองสูดน้ำปัสสาวะเข้าทางจมูกแบบดมยานัตถ์ุ หลังจากวันนั้น ก็ไม่ต้องทานยาแก้โรคภูมิแพ้อีกเลย จนกระทั่งปัจจุบัน ก็ยังคงใช้น้ำปัสสาวะล้างจมูกแทบจะทุกวัน เพราะมีความมั่นใจในน้ำปัสสาวะ และได้เรียนรู้จากพี่น้องจิตอาสาหลายท่านว่า

Continue reading