Tag: น้ำปัสสาวะล้างแผล

ใช้ล้างแผล แช่แผลและฉีดสเปรย์-จันดา ศาสตราชัย

คุณจันดา ศาสตราชัย เกษตรกร ที่ทำเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รู้จักแพทย์วิถีธรรมจากการพาพ่อซึ่งป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ ไปเข้าค่ายสุขภาพฯตามคำแนะนำของหมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน) เมื่อปี 2550 ทำให้ได้รู้จักการใช้น้ำปัสสาวะจากค่ายสุขภาพครั้งนี้ และได้นำมาปฏิบัติต่อที่บ้าน โดยใช้หยอดหู หยอดตาและดื่มน้ำปัสสาวะเวลาที่มีอาการเจ็บคอ จนกระทั้งประมาณปี 2558 ตนเองประสบอุบัติเหตุรถกะบะ เหยียบเท้า เท้าถูไปกับคอนกรีต

Continue reading