Tag: ปัสสาวะสะอาด

ปัสสาวะเป็นสิ่งที่สะอาดและเป็นยาไม่ใช่ของเสีย : หมอเขียว

ปัสสาวะเป็นสิ่งที่สะอาดและเป็นยาไม่ใช่ของเสีย เป็นของดี เป็นของที่วงการสุขภาพไม่รู้ เป็นของดีที่เขานึกว่าเป็นของเสีย เป็นของสะอาดที่เขานึกว่าสกปรก เป็นยาดีที่เขาคิดว่าไม่เป็นยา แพทย์วิถีธรรม วิจัย เผยแพร่ สืบสาน สัจจะ องค์ความรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าปัสสาวะเป็นประโยชน์ไม่มีโทษสู่มวลมนุษยชาติ เราไม่ได้บังคับใคร ใครจะเข้าใจก็ได้ ไม่เข้าใจก็ได้ จะเอาไปใช้หรือไม่เอาไปใช้ก็ได้ ผู้ใดเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ใช้ ผู้ใดเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องใช้ ให้สังคมพิจารณาใช้หรือไม่ใช้ไปตามสัจจะของชีวิตแต่ละชีวิต อาจารย์หมอเขียว

Continue reading