Tag: ปัสสาวะเป็นยา

ปัสสาวะ เป็นยา เป็นองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งที่สำคัญ : หมอเขียว

ปัสสาวะ เป็นยา เป็นองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งที่สำคัญ ผู้มีบุญกุศลจึงจะมีโอกาสได้ใช้สิ่งนี้ คนมีปัญญาจะมีศีล คนมีศีลก็จะมีปัญญา ปฏิบัติศีลมากพอจึงจะมีปัญญาที่จะเข้าถึงได้ แต่ถ้าศีลไม่มากพอก็ไม่มีปัญญาที่จะเข้าถึงสิ่งนี้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิต จึงเป็นเรื่องของบุญกุศลที่ลึกซึ้ง ถ้าใครมีบุญกุศลที่มากพอ ก็จะมีโอกาสรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นยา เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต มีส่วนในการลดโรคทุกโรคและทำให้แข็งแรงอายุยืน อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน 23 กันยายน 2562 Houston

Continue reading

ปัสสาวะเป็นสิ่งที่สะอาดและเป็นยาไม่ใช่ของเสีย : หมอเขียว

ปัสสาวะเป็นสิ่งที่สะอาดและเป็นยาไม่ใช่ของเสีย เป็นของดี เป็นของที่วงการสุขภาพไม่รู้ เป็นของดีที่เขานึกว่าเป็นของเสีย เป็นของสะอาดที่เขานึกว่าสกปรก เป็นยาดีที่เขาคิดว่าไม่เป็นยา แพทย์วิถีธรรม วิจัย เผยแพร่ สืบสาน สัจจะ องค์ความรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าปัสสาวะเป็นประโยชน์ไม่มีโทษสู่มวลมนุษยชาติ เราไม่ได้บังคับใคร ใครจะเข้าใจก็ได้ ไม่เข้าใจก็ได้ จะเอาไปใช้หรือไม่เอาไปใช้ก็ได้ ผู้ใดเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ใช้ ผู้ใดเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องใช้ ให้สังคมพิจารณาใช้หรือไม่ใช้ไปตามสัจจะของชีวิตแต่ละชีวิต อาจารย์หมอเขียว

Continue reading

ปัสสาวะ เป็นยาที่หาได้ง่าย เป็นทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องซื้อ : หมอเขียว

ปัสสาวะ เป็นยาที่หาได้ง่าย เป็นทรัพย์สมบัติที่ไม่ต้องซื้อ มีส่วนอย่างมากในการลดโรคได้ทุกโรค ลดความทุกข์ทรมานในชีวิตได้เป็นอย่างดี เวลาชีวิตเจ็บป่วย ก็สามารถพึ่งตนเองได้ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน 23 กันยายน 2562 Houston USA

Continue reading