Tag: ล้างตา

อาการคันตา แสบจมูก เจ็บคอ กับการใช้น้ำปัสสาวะรักษาโรคภูมิแพ้ – เครือแก้ว คุณะวัฒนา

อาการคันตา แสบจมูกผลจากภูมิแพ้ของพี่แก้ว เครือแก้ว คุณะวัฒนา อายุ 51 ปี จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม สังกัดสวนป่านาบุญ3 กับการใช้น้ำปัสสาวะ เครือแก้ว คุณะวัฒนา อดีตเป็นพนักงานการเงิน เคยป่วยเป็นภูมิแพ้ เกือบ 20 ปี มีอาการคันตา แสบจมูก เจ็บคอ ได้ทดลองใช้น้ำปัสสาวะหยอดตาและล้างจมูก

Continue reading

ประสบการณ์รักษาโรคต้อ ด้วยปัสสาวะบำบัด – ธนพร ต้นจาน

ประสบการณ์จากคุณธนพร ต้นจาน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจากจังหวัดบุรีรัมย์ ป่วยเป็นโรคต้อ ใช้น้ำปัสสาวะหยอดตาจนหาย  ใช้น้ำปัสสาวะรักษาโรคต้อ หยอดต่อเนื่องจนกระทั้งหาย และได้เผยแพร่ต่อให้สมาชิกในครอบครัว น้ำปัสสาวะยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวได้อีกด้วย

Continue reading