Tag: ล้างพิษ

ล้างชอบ-ล้างชังในน้ำปัสสาวะ โดยดร.ใจเพชร กล้าจน

การล้างชอบ ล้างชังในสิ่งที่เรารังเกียจ มีคนถามอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน เกี่ยวกับการล้างพิษในร่างกาย “สารที่มาจากการอุดฟัน สีดำน้ำเงิน จะสามารถดื่มน้ำปัสสาวะได้หรือไม่” อาจารย์ได้บอก ความลับในการไขรหัสคือ คนเราต้องล้างชอบ-ชังให้หมด ถึงจะพ้นทุกข์ได้ อาการชอบและชังนั้นเป็นวิบากร้าย ชีวิตของคนที่ไม่ได้ล้างชอบ-ชัง ถ้าเจอะโรคหรือเรื่องร้าย ตอนแรกๆ อาจจะไปรักษาทางอื่นหายแต่สุดท้าย จะไม่หายวิบ ถ้าไม่ได้ล้างชอบชัง

Continue reading