Tag: สุขภาพ

591024 เสวนา มหัศจรรย์ น้ำปัสสาวะ

น้ำปัสสาวะ ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก แต่ในหมู่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม (หมอเขียว) ได้ใช้น้ำปัสสาวะเป็นประจำ ในค่ายสุขภาพและพระไตรปิฎกฯ รวมทั้งค่ายแฟนพันธ์ุแท้ฯ ในครั้งนี้ ผู้ร่วมสัมมนา มาจากหลากหลายอาชีพ ใช้น้ำปัสสาวะในการรักษาและแก้ไขปัญหาสุขภาพในหลายๆรูปแบบ เสวนา มหัศจรรย์ น้ำปัสสาวะ โดยทีมงานจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม นางวลัยพรรณ พลอยแสงสาย เป็นมะเร็งปากมดลูกลามไปรังไข่ แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวที่ใช้น้ำปัสสาวะแล้วเกิดความมหัศจรรย์ในการรักษาอาการฉุกเฉิน แผลแตกบริเวณหน้าท้องซึ่งตื้นขึ้นอย่างมหัศจรรย์ นางสาวศิริกานต์

Continue reading