Tag: แข็งแรง

ปัสสาวะ เป็นยา เป็นองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งที่สำคัญ : หมอเขียว

ปัสสาวะ เป็นยา เป็นองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งที่สำคัญ ผู้มีบุญกุศลจึงจะมีโอกาสได้ใช้สิ่งนี้ คนมีปัญญาจะมีศีล คนมีศีลก็จะมีปัญญา ปฏิบัติศีลมากพอจึงจะมีปัญญาที่จะเข้าถึงได้ แต่ถ้าศีลไม่มากพอก็ไม่มีปัญญาที่จะเข้าถึงสิ่งนี้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิต จึงเป็นเรื่องของบุญกุศลที่ลึกซึ้ง ถ้าใครมีบุญกุศลที่มากพอ ก็จะมีโอกาสรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นยา เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต มีส่วนในการลดโรคทุกโรคและทำให้แข็งแรงอายุยืน อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน 23 กันยายน 2562 Houston

Continue reading