Tag: แช่มือแช่เท้า

รักษาผิวหนังอักเสบเรื้อรัง ด้วยน้ำปัสสาวะ : สนทยา กันทะมูล

ผิวหนังอักเสบเรื้อรัง Chronic Eczema กรณีศึกษา สนทยา กันทะมูล สำหรับท่านที่เข้าร่วมสัมมนานะคะ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับปัสสาวะกลั่นได้นะคะ ทางสื่อของแพทย์วิถีธรรมนะคะ morkeaw.netได้ค่ะ เรามาท่าน­ถัดไปคะ เรามีแต่ผู้แข็งแรงค่ะ นะคะ คุณสนทยา กันทำมูลนะคะ ท่านก็เป็นจิตอาสาอีกท่านนึงนะคะ ของแพทย์วิถีธรรม แข็งแรงค่ะ จะเป็นโรคไม่รู้เพียรรู้พักหรือป่าว ต้องลองสอบถามกันดูค่ะ

Continue reading