Tag: แพทย์วิถีธรรม

มะเร็งหายด้วยน้ำปัสสาวะ กับแพทย์วิถีธรรม

รายงานกรณีศึกษา โรคมะเร็ง กับการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์วิถีธรรม 1. เรือนแก้ว สว่างวงษ์ จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา อายุ 53 ปี อาชีพ เคยเป็นเจ้าที่บริหารสถาบันการเงิน โรคที่เป็น มะเร็งรังไข่ ระยะ 3 ดูแลแพทย์แผนปัจจุบัน 16

Continue reading

รักษากระเพาะปัสสาวะอักเสบ หยอดตา แผลสด-พญ.กานดา ศักดิ์ศรชัย

หลายคนยังลังเลกับการใช้น้ำปัสสาวะรักษาโรค เราลองมาฟังประสบการณ์การใช้น้ำปัสสาวะของแพทย์หญิง กานดา ศักดิ์ศรชัย อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญและจิตอาสางานรังสีให้โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ แรงจูงใจในการใช้น้ำปัสสาวะ รู้จักน้ำปัสสาวะจากการฟังบรรยายของคุณนิดดา หงษ์วิวัฒน์  บรรณาธิการของนิตยสาร ครัว  และกรรมการผู้จัดการสำนักพิมพ์แสงแดด ก็ได้ทดลองนำมาทาผิวและสระผม  จนกระทั้งได้มาเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมของหมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน) เดือนกุมภาพันธ์ปี 2556 มีเพื่อนๆแนะนำให้ดื่มน้ำปัสสาวะ ซึ่งพบว่ามีรสจืด พอกลับไปบ้านก็ใช้อยู่บ้าง

Continue reading