Tag: โรคต้อ

ประสบการณ์รักษาโรคต้อ ด้วยปัสสาวะบำบัด – ธนพร ต้นจาน

ประสบการณ์จากคุณธนพร ต้นจาน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจากจังหวัดบุรีรัมย์ ป่วยเป็นโรคต้อ ใช้น้ำปัสสาวะหยอดตาจนหาย  ใช้น้ำปัสสาวะรักษาโรคต้อ หยอดต่อเนื่องจนกระทั้งหาย และได้เผยแพร่ต่อให้สมาชิกในครอบครัว น้ำปัสสาวะยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวได้อีกด้วย

Continue reading