Tag: โฮมีโอปาธี

มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ

มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ มหัศจรรย์น้ำปัสสาวะ ยาดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ การใช้ผงถ่าน และยาฝาดบำบัดโรค สูตรยาเด็ด หมอเขียวโฮมีโอปาธี (น้ำปัสสาวะ) บรรยายไว้ในกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม 12-18 พฤษจิกายน 2554   ที่มา DVD หมอเขียว (ดร.ใจเพชร กล้าจน) ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ

Continue reading