Tag: ไตวาย

น้ำปัสสาวะรักษาภูมิแพ้ ไตวาย : นายวงศ์ประสิทธิ์ มะลิรส

นายวงศ์ประสิทธิ์ มะลิรส ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไคร้ จ.กาฬสินธุ์ อดีตเคยป่วยเป็นภูมิแพ้ ประมาณ 10 ปี มักจะมีอาการจามและไอ เคยเข้าค่ายสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรม ธค. 2555 พร้อมมารดาที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานและตับแข็งระยะสุดท้าย (รักษาตั้งแต่ปี 2549-2555) ปัจจุบันมารดาหายแล้ว ไม่ได้ฉีดยา ส่วนตัวเองก็หายเช่นกัน รู้จักการใช้น้ำปัสสาวะได้อย่างไร ทำงานในวงการสาธารณสุข

Continue reading