การใช้น้ำปัสสาวะบำบัด งูสวัด : สุมาลี สุขายะ

กรณีศึกษา งูสวัด (Shingles)

ชื่อผู้ป่วย นางสุมาลี สุขายะ

ปัจจุบันเสียชีวิตแล้วเนื่องจากโรคชราเมื่ออายุ 91 ปี 6 เดือน
ขณะที่เป็นงูสวัดอายุ 87 ปี
โรคประจำตัว : อัลไซเมอร์
ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต : ปี 2552 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

มิถุนายน 2552 ได้รับการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการผ่าตัดแบบส่องกล้องแต่เกิดความเสียหายจากการผ่าตัดลำไส้พันกันทำให้ลำไส้ใหญ่เกิดการอุดตันถ่ายไม่ออกจึงต้องได้รับการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้องหลังการผ่าตัดส่องกล้องครั้งแรกประมาณ 3 สัปดาห์

หลังการผ่าตัดครั้งที่ 2 เกิดภาวะแทรกซ้อนดังนี้ 1. fistula บริเวณแผลที่เย็บต่อลำไส้แล 2. ติดเชื้อเกิดภาวะ septic shock
ได้รับการส่งต่อไปรักษาที่รพ.จุฬาฯรักษาในไอซียู ศัลยกรรมเพื่อรักษาภาวะติดเชื้อใช้เครื่องช่วยหายใจต่อมาแพทย์เห็นสมควรให้ทำการเจาะคออยู่ไอซียูเป็นเวลาประมาณ 10 สัปดาห์ จากนั้นนอนรักษาต่อที่ห้องพิเศษเพื่อฝึกการหายใจโดยไม่ใช้เครื่องช่วย ประมาณ 4 สัปดาห์ยังไม่สามารถหายใจเองได้จึงกลับมารักษาต่อที่รพ.เดิมเพื่อทำกายภาพบำบัดและฝึกการหายใจ

ต่อมาผู้ป่วยสามารถหายใจเองได้จึงเปลี่ยนมาใช้หลอดคอเหล็กจนกระทั่งเสียชีวิต (ไม่ได้ถอดออกเพราะใส่เพื่อขยายหลอดลมเนื่องจากมีแผลเป็นที่หลอดลมและสะดวกเวลาดูดเสมหะกรณีไม่สามารถขับออกเองได้)

ผู้ป่วยรักษาตัวที่รพ. เป็นเวลาประมาณ 8 สัปดาห์จึงกลับไปพักที่บ้านหลังจากออกรพ. ผู้ป่วยยังคงมาทำกายภาพบำบัดที่รพ.ทุกวันเพื่อฝึกเดินและเคาะปอดแต่ก็ไม่สามารถเดินเองได้ร่างกายทั่วไปแข็งแรงขึ้นตามลำดับทานอาหารได้ตามปกติ

ผู้ป่วยเป็นงูสวัดมีอาการเริ่มต้นจนกระทั่งทุเลาตามภาพต่อไปนี้

วันที่ 1 ( 11 ก.พ.2558) ตุ่มน้ำเริ่มขึ้นบริเวณหลังตามรูปคันเล็กน้อยยังไม่มีอาการปวด

วันที่ 2 (12 ก.พ.2558)ตุ่มน้ำขึ้นเพิ่มบริเวณแขนซ้ายตุ่มน้ำบริเวณหลังพองมากขึ้นนเริ่มมีอาการปวด

วันที่ 3 (13 ก.พ.2558) ลักษณะตุ่มน้ำที่แขนพองมากขึ้นที่หลังบางตุ่มเริ่มแตก

วันที่ 4 (14 ก.พ.2558)

วันที่ 5 (15 ก.พ.2558)

วันที่ 7 (17 ก.พ.2558) ตุ่มแผลฝ่อลงชัดเจน

วันที่ 8 (18ก.พ.2558)

วันที่ 9 (19 ก.พ.2558)

แนวทางที่ใช้ตามเทคนิค 9 ข้อของแพทย์วิถีธรรม

1.ให้ดื่ม น้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นผสมน้ำปัสสาวะ
2.พอกตุ่มด้วยข้าวผสมเสลดพังพอน (แช่ข้าว 4 ชม. แล้วนำมาตำบดผสมสมุนไพรฤทธิ์เย็น)
สลับกับการพอกด้วยวุ้นว่านหางจระเข้และสเปรย์ด้วยน้ำสกัดผสมน้ำปัสสาวะบ่อยๆ

3.งดเนื้อสัตว์ ให้ทานข้าวกับเกลือดื่มน้ำปั่นผักผลไม้ฤทธิ์เย็น
4.สวนล้างลำไส้ วันละ 2 ครั้งเช้าเย็น
5.หลังจากตุ่มยุบ แตกงดพอกข้าวเพราะล้างออกยากยังคงพอกด้วยว่านหางจระเข้
งดฉีดน้ำสกัดผสมปัสสาวะเนื่องจากต้องการให้แผลแห้งแล้วทาปัสสาวะอย่างเดียวบ่อยๆแผลทั้งหมดแห้งภายในสิบวันจากนั้นสะเก็ดค่อยๆหลุดไปตามปกติ
5.การรักษาครั้งนี้ ได้ปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบันท่านแนะนำว่าถ้าปวดมากหรือนอนไม่หลับให้กินยาแก้ปวดแก้ประสาทอักเสบแผนปัจจุบันร่วมด้วยแต่จากการประเมินอาการและความทรมานจากความปวดผู้ป่วยไม่ปวดมากจนนอนไม่ได้จึงไม่จำเป็นต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน
6. การดูแลทางด้านจิตใจของผู้ป่วยญาติไม่ได้บอกว่าเป็นงูสวัดเนื่องจากเกรงว่าท่านจะตกใจกังวลใจได้บอกว่าเป็นผื่นแพ้แต่มันเป็นมากจึงออกอาการเจ็บมากกว่าจะหายหลายวัน

ผู้ให้ข้อมูลและผู้ดูแลผู้ป่วย

นางจิราวรรณ ดาโรจน์
ปัจจุบันอายุ 54 ปี
การศึกษาปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
อาชีพจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

ความคิดเห็นของผู้ดูแล
มีความพึงพอใจมากทั้งผู้ป่วยและญาติสังเกตจากผู้ป่วยสามารถนอนหลับได้โดยไม่บ่นปวดมากมายเหมือนกรณีที่เคยพบผู้ป่วยงูสวัดรายอื่นที่ปวดแสบปวดร้อน ทรมานมากจนต้องทานยาระงับปวดอย่างแรงและยานอนหลับ
ตุ่มฝ่อในเวลาอันสั้นในขณะที่ผู้ป่วยมีอายุมากและภูมิตานทานต่ำ
ในกรณีนี้ถ้าผู้ป่วยไปโรงพยาบาลคงเจ็บตัวมากจากการเจาะเลือดและให้ยา