ล้างชอบ-ล้างชังในน้ำปัสสาวะ โดยดร.ใจเพชร กล้าจน

การล้างชอบ ล้างชังในสิ่งที่เรารังเกียจ
มีคนถามอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน เกี่ยวกับการล้างพิษในร่างกาย “สารที่มาจากการอุดฟัน สีดำน้ำเงิน จะสามารถดื่มน้ำปัสสาวะได้หรือไม่”

อาจารย์ได้บอก ความลับในการไขรหัสคือ คนเราต้องล้างชอบ-ชังให้หมด ถึงจะพ้นทุกข์ได้ อาการชอบและชังนั้นเป็นวิบากร้าย

ชีวิตของคนที่ไม่ได้ล้างชอบ-ชัง ถ้าเจอะโรคหรือเรื่องร้าย ตอนแรกๆ อาจจะไปรักษาทางอื่นหายแต่สุดท้าย จะไม่หายวิบ ถ้าไม่ได้ล้างชอบชัง ไม่ว่าจะเป็นการล้างชอบ-ชังในรูป-รส-กลิ่น-เสียง-สัมผัส ว่าหากเราล้างชอบ ล้างชังในสิ่งที่เราไม่ชอบได้ จะทำให้เรานั้นหมดวิบากในเรื่องร้าย

อย่าง น้ำปัสสาวะ คนส่วนใหญ่จะไม่ชอบ ชัง รังเกียจ มีอัตตา ถึงวันหนึ่งถ้าเป็นโรคหรือมีเรื่องร้ายใดๆ ถ้าไม่ใช้ปัสสาวะ จะไม่หายโรค ไม่หายเรื่องร้าย สิ่งนี้เป็นด่านที่ต้องผ่านไป เป็นด่านปฏิบัติธรรมที่ต้องผ่านให้ได้

ตัวอัตตา ตัวชังาทั้งหลายนี้ เป็นวิบากร้ายที่ทำให้โรคไม่ยอมหาย เรื่องร้ายก็ไม่ยอมหาย แต่เมื่อใดที่ตัดสินใจใช้น้ำปัสสาวะ โรคและเรื่องร้ายกลับเบาขึ้น แม้แต่อาการชังเรื่องใดๆก็ตาม ชังคนอื่น ไม่ชอบใจ

ไปรักษาแผนไหนๆ ถ้าไม่หาย ให้ตรวจดูอาการชอบ-ชังในใจว่าชอบ-ชังสิ่งใดอยู่ คน สัตว์ สิ่งของ ต้องล้างความชังนั้นออก จะทำให้โรคและเรื่องร้ายจะหายอย่างปาฏิหาริย์เลย คนที่มีความชิงชัง พอถึงชาติใดชาติหนึ่ง เขาก็จะได้ชดใช้หมดสักวัน