การดื่มน้ำปัสสาวะรักษาโรค SLE ในขณะตั้งครรภ์ ของ เตือนใจ จันทะ

ตอนดิฉันป่วยเป็นโรค SLE ใช้หลักแพทย์วิถีธรรมดูแลสุขภาพในขณะตั้งครรภ์ซึ่งในระบบโรงพยาบาลแนะนำให้ไปเอาเด็กออก แพทย์บอกว่าเด็กเกิดมาจะไม่แข็งแรง และจะมีภาวะผิดปกติทางร่างกาย ก็เลยเอาหลักแพทย์วิถีธรรมที่เราได้ปฎิบัติในการดูแลสุขภาพด้วยเทคนิคยาเก้าเม็ดของท่านอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน มาดูสุขภาพตัวเองในขณะตั้งครรภ์โดยใช้น้ำปัสสาวะดูแลสุขภาพตัวเองในระยะที่ตั้งครรภ์ จะไม่ทานยาบำรุงครรภ์ไม่ทานเนื้อนมไข่หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ทานอาหารแบบแพทย์วิถีธรรม

และที่สำคัญ ที่ดิฉันปฎิบัติในการดื่มน้ำปัสสาวะคือความศรัทธาจะทานน้ำปัสสาวะตลอด ไม่ทิ้ง จะทานเหมือนทานดื่มน้ำตลอด (ทานตลอดที่ปัสสาวะออกมา) และดิฉันสังเกตอาการตัวเองที่ทานปัสสาวะในขณะตั้งครรภ์ สดชื่นและเวลานอนอิ่มนาน จิตสงบเบากายและสังเกตน้องดิ้นแรงมากก็ดื่ม ดื่มจนถึงวันคลอดน้องเขาคลอดก่อนกำหนด 7 เดือนน้องก็คลอดด้วยน้ำหนัก 1,200 กรัม น้องออกมาแข็งแรงมากร่างกายสมบูรณ์ดีทุกอย่างน้องเกิดวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ชื่อ ด.ญ. บุญธันวา (ชื่อเล่น น้ำหนาว)

ปัจุบันนี้น้องอายุ 6 ขวบ ณ.ปัจุบันนี้น้องน้ำหนาว ดื่มน้ำปัสสาวะต้วเองและน้องไม่สบายก็เอาน้ำปัสสาวะตัวเองมาปรับสมดุลได้ตลอด ร่างกายน้องแข็งแรงมากพลังเยอะ และสำคัญอีกอย่างดิฉันให้น้องดื่มน้ำปัสสาวะแทนการไปฉีดวัคฉีน ใช้น้ำป้สสาวะนี้แหละเป็นสร้างภูมิต้านทานให้กับน้อง

กราบขอบพระคุณ อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน
มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยค่ะ

ที่มา : เตือนใจ จันทะ

อ่านอีกกรณีศึกษาเกี่ยวกับ การใช้น้ำปัสสาวะรักษาอาการของโรค SLE และไตวายระยะสุดท้าย ของเตือนใจ จันทะ : น้ำปัสสาวะรักษาโรคSLE การใช้น้ำปัสสาวะกับโรคไตระยะสุดท้ายของ เตือนใจ จันทะ

อ่านผลงานวิจัย เกี่ยวกับการใช้น้ำปัสสาวะของสถาบันวิชชารามได้ที่ งานวิจัย น้ำปัสสาวะ