การใช้น้ำปัสสาวะรักษาโรค ใครเสียประโยชน์ ใครได้ประโยชน์

การใช้ปัสสาวะรักษาโรค​ ใครเสียประโยชน์​ ใครได้ประโยชน์

ดร.ใจเพชร​ กล้าจน(หมอเขียว)​
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์​วิถีธรรม/นักวิชาการอิสระ

1.มีงานวิจัยรองรับว่า
อาหารหวานมันเค็ม
มีผลเสียต่อสุขภาพ
(ข้อนี้เชื่อถือได้)​

2.ยังไม่มีงานวิจัยใดรองรับว่า
ปัสสาวะเป็นภัยต่อสุขภาพ
มีเพียงการแสดงความคิดเห็น
ของบางท่าน​ บางหน่วยงาน​เท่านั้น
ที่เห็นว่า​ น้ำปัสสาวะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(ข้อนี้ยังเชื่อถือไม่ได้เพราะอาจจริงหรือไม่จริงก็ได้​ เนื่องจากยังไม่ได้ผ่านการพิสูจน์​จริง)​

3.แต่มีงานวิจัยภาคสนามภาคปฏิบัติรองรับว่าปัสสาวะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

4.การวิจัยทางคลินิกบางอย่างอาจได้ผลในห้องทดลอง แต่ไม่ได้ผลเมื่อปฏิบัติจริงในภาคปฏิบัติการในภาคสนามหรือในชีวิตจริง
เพราะฉะนั้นงานวิจัยทางคลินิกก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เชื่อถือได้ว่า​ เมื่อนำมาใช้ในวิถีชีวิตจริงแล้วจะได้ผล​หรือไม่ แต่งานวิจัยภาคปฏิบัติ​ ภาคสนาม​ ที่มีผลแก้ปัญหา​ได้จริงคือสิ่งที่แก้ปัญหาได้จริง

ศึกษางานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัยน้ำปัสสาวะ โดยแพทย์วิถีธรรม